ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

2019-07-18 13:13:54
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЖ, ЗАРИМ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 2019 оны 2-р Хуралдаан болж дараах 3 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна. Үүнд: 1. Улаанбаатар хотын эмийн сангийн зах зээлд давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох судалгаа, 2. Худалдааны сүлжээ хүсний дэлгүүрийн /супермаркет/ үйлчилгээний зах зээлд давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох судалгаа, 3. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зах зээлийн судалгаа. Хуралдааны явцад Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын хүрээнд сонсох ажиллагаа явуулж, хэлэлцсэн асуудал тус бүрт эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийг оролцуулан тайлбар, саналыг нь сонссон байна. Тухайлбал, “Монос Улаанбаатар” ХХК-иас холбогдох албаны төлөөлөл оролцлоо. Хэлэлцэгдсэн асуудлыг Хуралдааны дарга, гишүүд дэмжиж нийт 2 тогтоол гаргахаар шийдвэрлэсэн байна. Тухайлбал, Нийслэл Улаанбаатар хотын эмийн сангийн зах зээлд “Монос Улаанбаатар” ХХК-ийг давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчээр тогтоосон бол худалдааны сүлжээ хүнсний дэлгүүрийн /супермаркет/ үйлчилгээний зах зээлд “Номин тав трэйд” ХХК-ийг түүнтэй харилцан хамаарал бүхий бусад аж ахуй эрхлэгчдийн хамт давамгай байдлаа алдсан болохыг тогтоож, давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн бүртгэлээс хасахаар шийдвэрлэсэн байна. Мөн нийтийн тээврийн үйлчилгээний зах зээлийн судалгааны үр дүнг хэлэлцээд такси болон нийтийн тээврийн үйлчилгээний зах зээлийн хөгжлийг хангахад чиглэгдсэн өрсөлдөөнт орчин бүрдүүлэх, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах талаар зөвлөмжийг салбарын яам, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудад хүргүүлэхээр шийдвэрлэжээ. ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

2019-07-10 02:36:45
“ЗҮҮН АЗИЙН 15 ДАХЬ УДААГИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТ” БОЛЛОО.

Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь “Монгол Улсын зах зээлд чөлөөт өрсөлдөөний таатай орчин бүрдүүлж, шударга нээлттэй зах зээлийг бий болгох, улмаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, эцсийн дүндээ нийгмийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэхэд оршино” гэсэн эрхэм зорилготойгоор 2004 оноос хууль, тогтоомжоор хүлээсэн эрх үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн Олон улсын ижил төстэй байгууллагуудтай найрсаг хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, улс орнуудын сайн туршлагаас суралцаж, өөрийн орны онцлогт нийцсэн зах зээлийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжсэн төрийн бодлогыг боловсруулах зэргээр дэлхийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн хөгжиж байна. Иймээс Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын хувьд 2017 оноос эхлэн Зүүн Азийн Өрсөлдөөний байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтыг эх орондоо зохион байгуулах хүсэлтийг тавьсны үр дүнд 2019 онд 15 дахь удаагийн уулзалтыг Монгол Улс зохион байгуулах эрхийг авсан. Азийн хөгжлийн банкны институт, Японы Шударга худалдааны хорооны зохион байгуулалтаар 2005 оноос эхлэн Зүүн Азийн Өрсөлдөөний байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын сайн туршлага хуваалцах, тулгамдаж буй асуудлаараа харилцан санал солилцох зэрэг олон талын ач холбогдол бүхий Дээд хэмжээний уулзалт хийгдэж ирсэн. Тус дээд хэмжээний уулзалтыг энэ удаа Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Азийн хөгжлийн банкны институт, Японы Шударга худалдааны хороотой хамтран Улаанбаатар хотноо 2019 оны 7 дугаар сарын 09-10-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Дээд хэмжээний уулзалтын эхний өдөр буюу 7 сарын 09-нд “ЗҮҮН АЗИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДЫН УУЛЗАЛТ”-д 17 өрсөлдөөний байгууллагын 50 гаруй зочид төлөөлөгчид оролцож дараах асуудлаар санал солилцлоо. Үүнд:  Өрсөлдөөний тухай хууль болон бодлогын сүүлийн үеийн хөгжил ба хандлага сэдвээр 8 орны,  Хил дамнасан үйл ажиллагаанд хамтарч ажиллахад тулгарч буй бодит жишээнүүд сэдвээр 5 орны,  Хөгжиж буй орны эдийн засагт өрсөлдөөний хууль, бодлогын үүрэг, үр нөлөө, ач холбогдол сэдвээр 3 орны,  Техникийн туслалцаа болон олон улсын бусад үйл ажиллагааны туршлага, үнэлгээ сэдвээр 5 орны илтгэгч болох Өрсөлдөөний байгууллагуудын дарга, удирдлагууд тус тус илтгэл мэдээллээ танилцууллаа. Энэхүү арга хэмжээний 2 дахь өдөр “12 ДАХЬ УДААГИЙН ЗҮҮН АЗИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН БОДЛОГО ХУРАЛ” сэдэвт зохион байгуулагдлаа. Тус хуралд Монгол Улсын Шадар сайд, Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Яамд, агентлагийн удирдлагууд, эрдэмтэн судлаач 120 гаруй төлөөлөгч оролцлоо.  Өрсөлдөөний бодлого ба бусад салбарын бодлогын уялдаа холбоо сэдвээр Тайвань, Филиппин, болон Монгол улс  Өрсөлдөөний бодлогоор дамжуулан томоохон аж ахуйн эрхлэгчдийн шударга бус үйлдлээс жижиг зах зээлийг хамгаалах туршлага сэдвээр Австрали, Япон, Индонез, Монгол улсын Өрсөлдөөний байгууллагуудын дарга, удирдлагууд, /ADBI/ Азийн хөгжлийн банкны удирдлагуудын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачид илтгэл мэдээллээ тавьж санал солилцлоо. Дээд хэмжээний уулзалтын үеэр Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын зүгээс Япон, БНСУ, Сингапур, Тайланд, Тайваний Өрсөлдөөний байгууллагын удирдлага, төлөөлөгчдийг хүлээн авч албан уулзалтыг хийлээ. “ЕАТОР-Зүүн Азийн өрсөлдөөний байгууллагуудын дээд хэмжээний уулзалт”-аар өрсөлдөөнийг зохицуулах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллагуудын төлөөлөгчид хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, хил дамнасан эсвэл олон улсын хэмжээн дэх Шударга бус өрсөлдөөнийг зохицуулах талаар харилцан ойлголцлоо улам бэхжүүлэн өрсөлдөөний тухай хууль, ирээдүйн стратегийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй сорилтуудын талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, гарц шийдлийг тодорхойлох чухал ач холбогдолтой уулзалт болж өндөрлөлөө. ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

2019-07-05 03:31:04
ӨРСӨЛДӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТ БОЛНО.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Азийн хөгжлийн банкны институт, Японы шударга худалдааны хороотой хамтран 2019 оны 7 дугаар сарын 09-өөс 10-ны өдрүүдэд Зүүн Азийн Өрсөлдөөний байгууллагын удирдлагуудын 15 дугаар дээд хэмжээний уулзалт /ЕАТОР/-ыг Нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү арга хэмжээнд Монгол Улсын Шадар сайд, Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Яам, Агентлагийн удирдлагууд болон БНХАУ, БНСУ, Малайз, Индонез, Тайланд, Вьетнам, Япон, Сингапур, Филиппин, Индонез, Австрали, Мянмар, Лаос, Канбожи Улсын Өрсөлдөөний байгууллагуудын дарга, удирдлагууд, /ADBI/ Азийн хөгжлийн банкны удирдлагуудын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачид оролцоно. “ЕАТОР-Зүүн Азийн өрсөлдөөний байгууллагуудын дээд хэмжээний уулзалт”-аар өрсөлдөөнийг зохицуулах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллагуудын төлөөлөгчид хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, хил дамнасан эсвэл олон улсын хэмжээн дэх Шударга бус өрсөлдөөнийг зохицуулах талаар харилцан ойлголцлоо улам бэхжүүлэн өрсөлдөөний тухай хууль, ирээдүйн стратегийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй сорилтуудын талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, гарц шийдлийг тодорхойлох чухал ач холбогдолтой уулзалт болно.   ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

2019-06-14 03:41:26
ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас Зар сурталчилгааны тухай хуулийг боловсронгуй болгох талаар санал бодлоо солилцохоор” Засгийн газар, яам, агентлаг, Олон улсын байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачид, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн дунд уг хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Монгол Улсын Их Хурлаас 2002 онд Шударга өрсөлдөөнд харшлах, хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулах, хохирол учруулахуйц зар сурталчилгааг хориглохтой холбоотой харилцааг зохицуулах зорилгоор Зар сурталчилгааны тухай хуулийг баталсан нь өнөөдрийг хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Уг хуулиар зар сурталчилгаанд тавигдах шаардлага, зар сурталчилгаа захиалах, бүтээх, түгээх, хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулж ирсэн билээ. Улс орны гадаад, дотоод орчин нөхцөл, эдийн засгийн харилцаа, хурдтай өөрчлөгдөж, мэдээллийн технологийн ололтыг ашиглан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон харилцааны бусад сувгаар дамжуулан зар сурталчилгааг түгээх арга, хэлбэр улам боловсронгуй болохын хэрээр Зар сурталчилгааны тухай хууль тогтоомжийг цаг үеийн байдалд нийцүүлэн өөрчлөх зайлшгүй шаардлага бий болж байна. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Зар сурталчилгааны тухай хуульд зарим харилцааг нарийвчлан тусгаагүй, зарим нэр томьёог оновчтой томьёолоогүй, зарим зүйл, заалтаар зохицуулагдаж байгаа харилцаа хэт ерөнхий байгаагаас хуулийг нэг мөр ойлгож, хэрэглэхэд хүндрэл бэрхшээл тулгарч байна. Тухайлбал, Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Зар сурталчилгааны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих эрх үүргийг Оюуны өмчийн улсын хяналтын алба, Өрсөлдөөний тухай хуульд заасан асуудлаар Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар болон эм, био бэлдмэл, эрүүл ахуй, байгаль орчин, барилга, тээвэр, гааль, татвар, Мэргэжлийн хяналтын алба, тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага тус тусын чиг үүргийн дагуу хяналт тавих бол тухайн орон нутгийн хэмжээнд мэдээлэл тараадаг мэдээлэх хэрэгслээр түгээсэн зар сурталчилгаанд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний томилсон байцаагч хяналт тавих эрх, үүргийг тус тус хэрэгжүүлэхээр заасан. Үүнээс харахад хуулийн хэрэгжилтэд төрийн хяналт тавих нэгдмэл удирдлага, зохион байгуулалтыг бий болгох, төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын ажлын уялдаа, холбоог хангах зорилгоор хуулиар хүлээсэн эрх үүргийг оновчтой болгох зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. Иймд Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг олон нийтээр хэлэлцүүлж, гарсан санал, зөвлөмжийн дагуу олон улсын жишиг, хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн зар сурталчилгааны хуультай болохоор ажиллаж байна. Өнөөдрийн зохион байгуулж буй энэхүү хэлэлцүүлэг нь зар сурталчилгаан дахь эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР


“Шударга Өрсөлдөөн, Хэрэглэгчийн Төлөө Газар”-ын хуралдаанаас 2017 онд гаргасан шийдвэр /тогтоол/

Дэлгэрэнгүй

Видео Мэдээ

Харандааны адал явдал: Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?

Харандааны адал явдал: Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг

Зохиомжит шторк: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг гэж юу вэ?