Home > 2018 > September

ОЮУТНУУД ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАРТАЙ ТАНИЛЦАВ.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Зар сурталчилгааны тухай хууль, Сонгуулийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Монгол хэлний тухай хууль, Нөхөрлөлийн...

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРААС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨВҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ

ШӨХТГ-ын даргын 2018 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдөр баталсан “Төрийн байгууллага болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч зарим байгууллагуудын хэрэглэгчийн төвүүдэд ажиллах ажлын удирдамж”-ийн хүрээнд ажлын хэсгүүд байгуулагдан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хэрэглэгчийн төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах, зөвлөн туслах ажлыг...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй авилгын эсрэг үйл ажиллагааг идэвхитэй дэмжин ажилладаг.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй авилгын эсрэг үйл ажиллагааг идэвхитэй дэмжин ажилладаг. Энэхүү үйл ажиллгааны хүрээнд тус газрын албан хаагчдын талаар сахилга хариуцлага, үйл ажиллагааны алдаа, зөрчил болон авилгатай холбоотой мэдээлэл байвал...