Home > 2019 > May

МАХНЫ ҮНЭ ӨСӨЛТИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн дагуу махны үнэ өсөлтийн байдалд хяналт шалгалтын ажиллагааг явуулж, иргэд хэрэглэгчдээс ирүүлсэн  гомдлыг барагдуулан ажиллаж байна.          Он гарсаар ШӨХТГ-аас...

ШАТАХУУНЫ ҮНИЙН ТАЛААР

Шатахууны худалдаа эрхлэгчид автобензин, дизель түлшний жижиглэн борлуулалтын үнийг удаа дараалан нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө  газрын даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/11 дугаартай удирдамжийг баталж эдгээр үнийн өсөлт нь бодитой эсэх,  Өрсөлдөөний тухай хууль,...