Home > 2019 > July

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН БОЛЖ, ЗАРИМ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 2019 оны 2-р Хуралдаан болж дараах 3 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна. Үүнд: 1. Улаанбаатар хотын эмийн сангийн зах зээлд давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох судалгаа, 2....

“ЗҮҮН АЗИЙН 15 ДАХЬ УДААГИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТ” БОЛЛОО.

Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь “Монгол Улсын зах зээлд чөлөөт өрсөлдөөний таатай орчин бүрдүүлж, шударга нээлттэй зах зээлийг бий болгох, улмаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, эцсийн дүндээ нийгмийн сайн сайхан байдлыг...

ӨРСӨЛДӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТ БОЛНО.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Азийн хөгжлийн банкны институт, Японы шударга худалдааны хороотой хамтран 2019 оны 7 дугаар сарын 09-өөс 10-ны өдрүүдэд Зүүн Азийн Өрсөлдөөний байгууллагын удирдлагуудын 15 дугаар дээд хэмжээний уулзалт /ЕАТОР/-ыг Нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулах...