ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ГАРЫН АВЛАГЫГ БЭЛТГЭН ГАРГАЛАА

2019-02-25

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, зах зээлийн өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх чиг үүрэгтэй ажилладаг.

Энэхүү чиг үүргийн хүрээнд аж ахуй эрхлэгчдэд зориулан Өрсөлдөөний тухай хуулийн гарын авлагыг бэлтгэн гаргалаа.