ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

ИЛТГЭЛИЙН УДИРДАМЖ

2019-04-03

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө  газрын  үүсгэн байгуулагдсаны 15 жилийн хүрээнд Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлэх, дэмжин урамшуулах, бүтээлч сэтгэлгээ, шинэлэг санаачилга, эрэлхийллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын их cургууль, Отгонтэнгэр их cургууль, Шихихутаг их сургуулиудтай хамтран илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулах гэж байна.

Тус уралдаанд дээрх сургуулиудын  эрх зүй, эдийн засгийн чиглэлээр суралцаж  буй оюутнууд хамрагдах юм.

 

ЗАХ ЗЭЭЛ СУДАЛГААНЫ СУДАЛГААНЫ ГАЗАР