ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

Зар сурталчилгааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

2019-08-22

Зар сурталчилгааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд олон нийтийн саналыг хүлээн авч байна.

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа nominerdene@afccp.gov.mn цахим хаягаар болон бичгээр Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт хандан ирүүлнэ үү

Лавлах утас: 51-266949 П.Номин-Эрдэнэ

Санал авах хугацаа: 9-р сарын 23 хүртэл

Доорх холбоосоор татаж авна уу.

  1. Зар сурталчилгааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
  2. Үзэл баримтлал
  3. Үнэлгээний тайлан