ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ С.АМАРСАЙХАНД ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭВ.

2019-10-29

Улаанбаатар хотын хүн ам жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан нийтийн тээврийн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлаж буй бодлогод дүн шинжилгээ хийж зах зээлийн өрсөлдөөнийг бий болгох талаар судалгаа хийв. Судалгааны үр дүнд нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарт мөрдөж буй журам, бодлогын баримт бичигт өрсөлдөөн бий болгох, шударга өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудлуудыг орхигдуулсан, мөрдөгдөж буй стандартууд нь өнөөгийн нөхцөл байдалд нийцээгүй зэрэг зайлшгүй өөрчлөн шинэчлэх шаардлагатай асуудлууд байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон учир Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайханд зөвлөмж хүргүүллээ.