ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

Өрсөлдөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

2018-09-11

Өрсөлдөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд олон нийтийн саналыг хүлээн авч байна.

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа narantsetseg@afccp.gov.mn цахим хаягаар болон бичгээр Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт хандан ирүүлнэ үү 

Лавлах утас: 51-263776

Санал авах хугацаа: 9-р сарын 26 хүртэл

Доорх холбоосоор татаж авна уу

  1. Өрсөлдөөний тухай хууль- Шинэчилсэн найруулга
  2. Үзэл баримтлал
  3. Өрсөлдөөний тухай хуулийн төсөлд хийсэн зардлын тооцооны тайлан
  4. Тандалт судалгааны тайлан
  5. Үр нөлөөг үнэлэх ажлын тайлан