ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын албан хаагчдад шинэчлэгдэн батлагдсан Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа

2018-10-05

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын албан
хаагчдад шинэчлэгдэн батлагдсан Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг шинэчлэн баталж, улмаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөхөөр болсонтой холбоотой Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн
төлөө газраас Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран агентлагийн нийт албан хаагчдыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтын үеэр Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны дарга Д.Баатарсайхан шинэчлэгдэн батлагдсан Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-иас гадна “Удирдах ажилтаны улсын зөвлөгөөн 2018”-д хэлэлцэгдсэн илтгэл,мэдээллүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн юм.

Мөн сургалтаар төрийн албаны шинэтгэлийн хүрээнд анхаарах зүйлсийн талаар чиглэл өгч, албан хаагчдийн
сонирхсон асуултад хариулт өгсөн нь сургалтыг ихээхэн үр дүнтэй болгосон юм.