ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ, Засаг дарга нарт чиглэл өглөө.

2018-11-01

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.1-д заасан бүрэн эрх хүрээнд Улсын хэмжээнд 2018 оны 10 дугаар сарын 22, 23-нд зөвлөгөөн зохион байгуулж зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэр, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах талаар аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт чиглэл өглөө.