Home > Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын эрхэм зорилго нь Монгол Улсын зах зээлд чөлөөт өрсөлдөөний таатай орчин бүрдүүлж, шударга нээлттэй зах зээлийг бий болгох, хэрэглэгчийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэхэд оршино.