ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

Мэндчилгээ

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын цахим хуудсаар зочилсон Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Тус агентлаг нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийнхээ хүрээнд зах зээлд чөлөөт өрсөлдөөний таатай орчин бүрдүүлж, шударга нээлттэй зах зээлийг бий болгох, хэрэглэгчийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх эрхэм зорилготой ажиллаж байна.

Мөн бид зах зээлийн шударга өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх, бизнес эрхлэгчид болон хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах замаар улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахад хариуцлагатай, чадварлаг, шуурхай, шударга байх зарчмыг үнэт зүйлсээ болгон ажиллаж байна.

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг бий болгох зорилгоор энэхүү байгууллагын цахим хуудсаараа дамжуулан Та бүхэнд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг хүргэх, санал хүсэлтийг тань хүлээн авч үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх болно. Бидэнтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

шударга өрсөлдөөнийг дэмжье
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалъя!

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга

Б.Лхагва