(976) 1800-1284

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

the authority for fair competition and consumer protection
Антибиотикийн эсрэг

мэдээллийн долоо хоног

Дэлгэрэнгүй
Зах зээлд шударгаар өрсөлдөх

нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хууль бус зар сурталчилгааг

хянан зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад, дотоод хамтын

ажиллагааг өргөжүүлнэ

Дэлгэрэнгүй
онцлох мэдээ
шинэ мэдээ Бүх мэдээ