(976) 1800-1284
Хэрэглэгчийн эрхийг

хамгаална

Дэлгэрэнгүй
Зах зээлд шударгаар өрсөлдөх

нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хууль бус зар сурталчилгааг

хянан зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад, дотоод хамтын

ажиллагааг өргөжүүлнэ

Дэлгэрэнгүй
онцлох мэдээ
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГА...

ШӨХТГ-ын дарга Т.Аюурсайхан, ЦЕГ-ын дарга, Тэргүүн комиссар Р.Чингис нар хуульд заасан өөрсдийн чиг...

МДТОФ ХХК НЬ ИРГЭДИЙГ ХОХИРООСОН БОЛОХЫГ...

МДТОФ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, тус газрын улсын байцаагчийн 2014 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн 000019...

ИРГЭД ЦАХИЛГААНЫ ТӨЛБӨРӨӨ ӨНДӨР ТАРИФААР...

Нийслэлийн гэр хорооллын иргэдээс цахилгааны төлбөртэй холбоотой өргөдөл гомдлууд ихээр ирж буйтай х...

ШӨХТГ-ААС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ УДИРДЛАГЫГ АТ...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГА...

ШӨХТГ-ын дарга Т.Аюурсайхан, ЦЕГ-ын дарга, Тэргүүн комиссар Р.Чингис нар хуульд заасан өөрсдийн чиг...

МДТОФ ХХК НЬ ИРГЭДИЙГ ХОХИРООСОН БОЛОХЫГ...

МДТОФ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, тус газрын улсын байцаагчийн 2014 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн 000019...

ИРГЭД ЦАХИЛГААНЫ ТӨЛБӨРӨӨ ӨНДӨР ТАРИФААР...

Нийслэлийн гэр хорооллын иргэдээс цахилгааны төлбөртэй холбоотой өргөдөл гомдлууд ихээр ирж буйтай х...

ШӨХТГ-ААС НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ УДИРДЛАГЫГ АТ...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...