(976) 1800-1284
Хэрэглэгчийн эрхийг

хамгаална

Дэлгэрэнгүй
Зах зээлд шударгаар өрсөлдөх

нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хууль бус зар сурталчилгааг

хянан зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад, дотоод хамтын

ажиллагааг өргөжүүлнэ

Дэлгэрэнгүй
онцлох мэдээ
МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТОГТОЛЦООГ Б...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Лхагва Монгол улсын Стандартчиллын тогтолцоог б...

ШӨХТГ-ИЙН ОРОН ТООНЫ БОЛОН ОРОН ТООНЫ БУ...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хуульд заасны дагуу хамтын удирдлаг...

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, УРЬДЧИЛАН...

Тус ХЭХУССГ газарт нийт 14 өргөдөл ирлээ. Шалгагдаж байгаа өргөдөл 24, хаасан өргөдол 10 байна. Өргө...

ШӨХТГ-ЫН ДАРГА Б.ЛХАГВА ЖАЙКА-ИЙН ТӨЛӨӨЛ...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Лхагва ЖАЙКА-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газры...

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТОГТОЛЦООГ Б...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Лхагва Монгол улсын Стандартчиллын тогтолцоог б...

ШӨХТГ-ИЙН ОРОН ТООНЫ БОЛОН ОРОН ТООНЫ БУ...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хуульд заасны дагуу хамтын удирдлаг...

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, УРЬДЧИЛАН...

Тус ХЭХУССГ газарт нийт 14 өргөдөл ирлээ. Шалгагдаж байгаа өргөдөл 24, хаасан өргөдол 10 байна. Өргө...

ШӨХТГ-ЫН ДАРГА Б.ЛХАГВА ЖАЙКА-ИЙН ТӨЛӨӨЛ...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Лхагва ЖАЙКА-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газры...


Төлөвлөгөө
Үйл явдал, уулзалт, төсөл хөтөлбөр