(976) 1800-1284
Антибиотикийн эсрэг

мэдээллийн долоо хоног

Дэлгэрэнгүй
Зах зээлд шударгаар өрсөлдөх

нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хууль бус зар сурталчилгааг

хянан зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад, дотоод хамтын

ажиллагааг өргөжүүлнэ

Дэлгэрэнгүй
онцлох мэдээ
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛ...

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Миеэгомбын Энхболдод өнөөдөр /2016.10.27/ Хэрэглэгчийн эрхийг хамг...

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН САНАЛ ГОМДЛЫГ ШУУРХАЙ БАРАГ...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хууль болон Хэрэглэгчийн эрхийг хам...

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛ...

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Миеэгомбын Энхболдод өнөөдөр /2016.10.27/ Хэрэглэгчийн эрхийг хамг...

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН САНАЛ ГОМДЛЫГ ШУУРХАЙ БАРАГ...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хууль болон Хэрэглэгчийн эрхийг хам...