(976) 1800-1284
Хэрэглэгчийн эрхийг

хамгаална

Дэлгэрэнгүй
Зах зээлд шударгаар өрсөлдөх

нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хууль бус зар сурталчилгааг

хянан зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад, дотоод хамтын

ажиллагааг өргөжүүлнэ

Дэлгэрэнгүй
онцлох мэдээ
“ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ОРЧНЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” Т...

 “Монгол улсын Өрсөлдөөний орчныг сайжруулах” төслийн хүрээнд ЖАЙКА байгууллага, ШӨ...

ЯПОНЫ ШУДАРГА ХУДАЛДААНЫ ХОРООНЫ ГАЗРЫН...

2015 оны 9 сараас Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт Жайка Олон улсын байгууллагын санхүүж...

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ШИНЖЭЭЧИД ШӨХТГ-ЫН УДИРДЛ...

Монгол Улсын Олон улсын худалдааны чадавхийг сайжруулах, худалдааг хөнгөвчлөх бодлогын хүрээнд Дэлхи...

“ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ СОНСЪЁ” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГ...

Монгол улсын Засгийн газраас 2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгон зарласантай холбогдуула...

“ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ОРЧНЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” Т...

 “Монгол улсын Өрсөлдөөний орчныг сайжруулах” төслийн хүрээнд ЖАЙКА байгууллага, ШӨ...

ЯПОНЫ ШУДАРГА ХУДАЛДААНЫ ХОРООНЫ ГАЗРЫН...

2015 оны 9 сараас Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт Жайка Олон улсын байгууллагын санхүүж...

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ШИНЖЭЭЧИД ШӨХТГ-ЫН УДИРДЛ...

Монгол Улсын Олон улсын худалдааны чадавхийг сайжруулах, худалдааг хөнгөвчлөх бодлогын хүрээнд Дэлхи...

“ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ СОНСЪЁ” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГ...

Монгол улсын Засгийн газраас 2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгон зарласантай холбогдуула...


Төлөвлөгөө
Үйл явдал, уулзалт, төсөл хөтөлбөр