(976) 1800-1284
Хэрэглэгчийн эрхийг

хамгаална

Дэлгэрэнгүй
Зах зээлд шударгаар өрсөлдөх

нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хууль бус зар сурталчилгааг

хянан зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад, дотоод хамтын

ажиллагааг өргөжүүлнэ

Дэлгэрэнгүй
онцлох мэдээ
ИНДОНЕЗ УЛСЫН БИЗНЕСИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙГ ХЯН...

      Индонез улсын Бизнесийн өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах хороо нь Жайка байгууллаг...

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТОГТОЛЦООГ Б...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Лхагва Монгол улсын Стандартчиллын тогтолцоог б...

ШӨХТГ-ИЙН ОРОН ТООНЫ БОЛОН ОРОН ТООНЫ БУ...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хуульд заасны дагуу хамтын удирдлаг...

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, УРЬДЧИЛАН...

Тус ХЭХУССГ газарт нийт 14 өргөдөл ирлээ. Шалгагдаж байгаа өргөдөл 24, хаасан өргөдол 10 байна. Өргө...

ИНДОНЕЗ УЛСЫН БИЗНЕСИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙГ ХЯН...

      Индонез улсын Бизнесийн өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах хороо нь Жайка байгууллаг...

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТОГТОЛЦООГ Б...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Б.Лхагва Монгол улсын Стандартчиллын тогтолцоог б...

ШӨХТГ-ИЙН ОРОН ТООНЫ БОЛОН ОРОН ТООНЫ БУ...

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь Өрсөлдөөний тухай хуульд заасны дагуу хамтын удирдлаг...

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ, УРЬДЧИЛАН...

Тус ХЭХУССГ газарт нийт 14 өргөдөл ирлээ. Шалгагдаж байгаа өргөдөл 24, хаасан өргөдол 10 байна. Өргө...


Төлөвлөгөө
Үйл явдал, уулзалт, төсөл хөтөлбөр