(976) 1800-1284

Өрсөлдөөн

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

Өрсөлдөөн гэж юу вэ?

2015-06-29

     Өрсөлдөөн бол бизнес эрхлэгчдийн зах зээлд оршин тогтнох, хөгжин дэвшихийн төлөөх тэмцэл яах аргагүй мөн бөгөөд тэр нь тухайн бизнес эрхлэгчийг байнга хөгжүүлж, дэвшүүлж байдаг сайн талтай зүйл юм. Шударга өрсөлдөөний нөхцөл бүрдсэн зах зээ...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...