(976) 1800-1284

Зар сурталчилгаа

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

Зар сурталчилгааны хяналт

2015-06-29

     Зар сурталчилгаа гэдэг нь өмчлөгчөөс бараа ажил үйлчилгээгээ худалдан авахыг хэрэглэгчид санал болгож буй бизнесийн зорилготой үйл ажиллагаа юм. Нийгэм дэх мэдээллийн урсгалын нилээд хувийг эзэлж буй зар сурталчилгаа нь хэрэглэгчдэд нөлөөлж...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...