(976) 1800-1284

Өргөдөл гомдлоо хэрхэн

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

ХЭРЭВ ТАНЫ ЭРХ ЗӨРЧИГДСӨН БОЛ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛОО ХЭРХЭН Г...

2015-06-18

Алхам 1 Асуудлаа үйлчлүүлсэн газартаа тавих Тухайн үйлчлүүлсэн газартаа очиж тайван, эелдэгээр хандаж асуудлаа тодорхой баримттай тайлбарлаж хэлэх. Ихэнх үйлчилгээний байгууллагууд хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв буюу өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах газартай байдаг.&n...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...