(976) 1800-1284

15141 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Ж.Санбуугийн гудамж, Засгийн газрын 11-р байр, ш/х-38

Утас: (976) 1800-1284

Санал гомдлын утас: 1800-1284

И-мэйл: contact@afccp.gov.mn