(976) 1800-1284

Мэдээлэл

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН САНАЛ ГОМДЛЫГ ШУУРХАЙ БАРАГДУУЛАХ НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООТОЙ БОЛНО

2016 оны 10-р сарын 25 ны өдөр

10.26 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

УРИАЛГА

ЗАЛРУУЛГА

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...