(976) 1800-1284

Мэдээлэл

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

ГАДААДЫН ИЖИЛ ТӨСТЭЙ БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ИДЭВХИТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО

2016 оны 11-р сарын 14 ний өдөр

Тус агентлаг гадаад харилцаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх, тогтсон хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх зорилгоор нэр бүхий гадаадын ижил төстэй байгууллага, олон улсын байгууллагад хамтран ажиллах санал,албан захидал хүргүүлэв. Үүний үр дүнд одоогийн байдлаар ОХУ, Индонез , Япон, Тайвань, БНТУ зэрэг улс орнуудын Өрсөлдөөний байгууллагууд , Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн Өрсөлдөөний асуудал эрхлэх хорооноос идэвхтэй, үр дүнтэй хамтран ажиллах ,санамж бичиг байгууллах талаарх хариу захилдалууд ирсээр байна. 

 

Turkhish Competition Authority

 

Russian

Хоосон ...

БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ХЭРЭГЛ...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...