(976) 1800-1284

ил тод байдал

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ

2015 оны 05-р сарын 27 ны өдөр

Давамгай болон зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

Татах

Microsoft Office Excel file. 32.1 KB


 

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас олгож байгаа зөвшөөрөл, лавлагаа, тодорхойлолт

1. Зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн үнэ, тариф өөрчлөх зөвшөөрөл.

2. Нэгдэн, нийлэх дүгнэлт гаргах.

3. Тендерт оролцогчдод тодорхойлолт, лавлагаа гаргах.

Хоосон ...

Шилэн данс

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...