(976) 1800-1284

Мэдэгдэл

Шинэ мэдээ, Шийдвэрлэсэн асуудал

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

2016 оны 10-р сарын 25 ны өдөр

10.26 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН САНАЛ ГОМДЛЫГ ШУУ...

“ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ОРЧНЫГ БЭ...

ШӨХТГ-аас орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа нь Өрсөлдөөний тухай ху...